c1572c59821062c96d0fc33ad32a2983_xl

  رزین خود تراز (پاوا فلور3)

اهداف

رزین خود تراز: کفپوشی زیبا و با اعتبار، ضد گرد و غبار، مناسب برای تردد وسایل نقلیه سبک الی متوسط، عایق در برابر روغن و مایعاتی که خاصیت تخریب کننده و مهاجم نداشته باشند. ضخامت 1 الی 3 میلیمتر.

توضیحات چرخه

آماده سازی پشتیبان بتن

کاربرد یک لایه پریمر چسبندگی (2)

پس از آن کاربرد یک لایه میانی از ترکیب دو جزئی (3) که به میزان مناسب با مصالح کوارتز پر شده باشد.

قرار دادن ترکیب دو جزئی (4) همراه با مصالح کوارتز که برای ایجاد ملاتی رنگدانه دار ترکیبی خود تراز و صاف اضافه شده است.

روش 1: چرخه استاندارد

1 بتن (پایه)

2 Aggrappante Pava 100 ترکیب اپوکسی دو جزئی بدون حلال با خاصیت خیسی بالا

3 Pavafondo صاف کردن ترکیب دو جزئی اپوکسی برای کف های ایجاد شده تا این که مصالح دانه ای مناسب اشباع شوند.

4 Autopava/E ترکیب دو جزئی اپوکسی برای ایجاد ملات خود تراز ترکیبی با مصالح کوارتز افزوده شده طبق منحنی دانه بندی مناسب.

روش 2 : چرخه مبتنی بر آب

1 بتن (پایه)

2 Trico Bar Pava- پرایمر چسبندگی برای پایه های خیس و برای پوشش بعدی با سیمان و ترکیبات رزین.

3 Pavafondo Hydro ترکیب دو بخشی اپوکسی در امولسیون آبی صاف سازی برای این که کف ها با مصالح دانه ای مناسب اشباع شوند.

4 Autopava/W8 ترکیب دو جزئی اپوکسی اپوکسی در امولسیون آبی رنگدانه دار برای ایجاد ملات خود تراز ترکیبی با مصالح کوارتز افزوده شده طبق منحنی بدون حلالِ مناسب.

روش 3: چرخه زیستی

1 بتن (پایه)

2 Trico Bar Pava – پریمر چسبندگی برای پایه های خیس و برای پوشش بعدی با سیمان و ترکیبات رزینی

3 Pavafondo Hydro ترکیب دو جزئی اپوکسی در امولسیون آبی هموار سازی برای این که کف ها با مصالح دانه ای مناسب اشباع شوند.

4 Autopava BIO پایه طبیعی  ترکیب “بایوپلیمریک” دو جزئی خود تراز که از منابع تجدید پذیر به دست آمده است، رنگدانه دار، بدون حلال، عمر مفید میانگین دارد. با شماره ثبت اختراع: MO2009A000302

روش 4 : چرخه آنتی استاتیک – رسانا

1 بتن (پایه)

2 Primer Pava Cond ترکیب دو جزئی اپوکسی مخلوط شده با فیلر رسانای مخصوص، پریمر چسبندگی رسانا برای پوشش بعدی با چرخه ضد استاتیک

3 درج نوار مسی

4 Autopava Cond ترکیب رنگدانه دار دو جزئی حاوی فیلر رسانای قوی برای ایجاد مواد خود تراز ترکیبی ضد استاتیک.

کاربردهای مربوطه:

کف هایی که در آن ها تردد وسایل نقلیه سبک وجود دارد، باشگاه ها، محیط های تفریحی، ادارات، مغازه ها.

موجود در مدل های ضد استاتیک برای استفاده در کف اتاق عمل، محیط های تولید قطعات الکترونیکی، کارخانجات تولید محصولات بسیار قابل اشتعال، آشیانه های هواپیما، بهبود و تعمیر کف های کاشی کاری شده ی قدیمی و غیره.


Features: