گواهینامه ها

گواهینامه های مرتبط با: تماس با مواد غذایی، سطوح ضدلغزش، آلایندگی مواد (VOC)، درجه بندی در زمینه مجاورت با آتش و غیره، با ارائه درخواست به شرکت ما قابل دسترسی است.


دانلود فایل مربوطه: certiquality_2016.pdf

دانلود فایل مربوطه: certiquality_2016.pdf


دانلود فایل مربوطه: iqnet_2016.pdf

 


دانلود فایل مربوطه: CertificazioniPava4.pdf

 contactus