کفپوش مکان های ورزشیکفپوش های ورزشی که مناسب فعالیت های ورزشی می باشند شامل چندین لایه با ساختارهای متنوع تشکلیل شده از یک پرومتر چسبندگی متناسب نوع سطح می باشد با یک لایه میانی از محصول السترومتریک (پاوافلکس یا پاوا الستیک) مناسب برای مقاومت در برابر فشار و سنگینی و سرانجام یک لایه بالایی متمرکز از لاستیک طبیعی و مصنوعی، پرکننده های معدنی ، عوامل اتصالی، تثبیت کننده ها و رنگدانه ها می باشد.

بافت نهایی یک سطح مات، ریزبافت، ضد تایش خیره کننده و دارای جلوه های رنگی با سایه های مختلف می باشد.

ضخامت آن بر اساس نیازها و کاربردهای مربوطه متفاوت می باشد (از 1 تا 3 میلی متر)

این کفپوش رزین ورزشی روشی ایده آل برای برآورده کردن نیازهای مختلف فراهم می سازد و به کف پوش ویژگی های زیر را می دهد:

  • جذب صدا
  • جذب ضربه
  • بازگشت ارتجاعی فشار
  • قابلیت تسهیل بازی
  • تضمین امنیت کامل برای تمامی بازیکنان
  • آنتی باکتریال