پوشش ضد تحلیل رفتن و خوردگی

مرمت پوشش داخلی و خارجی مخازن فلزی که شامل مایعات، جامدات و برای مثال آب آشامیدنی هستند باید پس از اصلاح سایش ماسه‌ای نوع Sa 2 1/2 و یا نوع Sa3 انجام گیرد تا تمامی موادی که کاملا به بستر مربوطه متصل نیستند و یا تمامی مواد زاید باقی ماند حذف گردند.
پوشش ضد تحلیل رفتن و خوردگی
بر روی سطحی که به خوبی آماده شده باشد، یک لایه از پریمر اپوکسی primerANTIRUGGINE PAVA EPOXY را اعمال می کنید.
سپس دولایه از پوشش ضد خوردگی اپوکسی دو جزئی CL PAVA ، بدون حلال و بدون بو و یا پوشش ضد خوردگی پلی اورتان دو جزئی ULTRAPOL PAVA که مخصوص مخازنی هستند که در محیط بیرون واقع شده اند ، می باشد اعمال می شود (بدون زرد شدگی و یا حالت گچی شدن).
برای دریافت برگه های اطلاعاتی ما لطفا با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید.