رزین های تزئینی (پاوافلور 3)اهداف

رزین های تزئینی برای کف توسط ماله با رنگ های دلخواه ایجاد می شوند نگهداری آن ها آسان است و ظاهری زیبا دارند، در برابر روغن و مایعاتی که تخریب کننده نیستند عایق است و ضخامت های مختلفی دارند.

توضیحات چرخه تولید:

آماده سازی پشتیبان بتن

استفاده از یک لایه ترکیب دو جزئی (پریمر چسبنده) (2) پس از آن استفاده از دو لایه ترکیب سه جزئی (3) با استفاده از کاردک کشی . پس از آن استفاده از یک لایه ترکیب دو جزئی رنگدانه دار با کاردک (4). کاربرد ترکیبات با استفاده از کاردک برای ایجاد یک جلوه سنگ مرمری که به کف استفاده شده جلوه ی خاصی می بخشید. یک لایه ترکیب دو جزئی به عنوان غشای پایانی اعمال می شود (5). برای حفاظت از پوشش یک لایه موم محافظ به منظور حفظ جلوه ی زیبایی کف استفاده می شود. که باید بر اساس کاربرد و میزان دوام کف نوسازی شود.

روش 1: چرخه استاندارد

1 بتن (پایه)

2  Aggrappante Pava 100 ترکیب دوجزئی اپوکسی بدون حلال با خاصیت خیسی بالا

3 Trico Decor Pava ترکیب اپوکسی سه جزئی که قابل امولسیون شدن در آب است و نیز کمی رطوبت را تحمل می کند.

4 Pavaglass ترکیب دو جزئی اپوکسی رنگدانه دار مناسب برای اتمام کاردک کشی.

5 Pavaglass ترکیب دو جزئی اپوکسی شفاف

روش 2 : چرخه ایجاد توسط آب

1 بتن (پایه)

2 Reform-A Pava ترکیب مایع دو بخشی در امولسیون آبی با قدرت بالای خیسی

3 Trico Decor Pava ترکیب اپوکسی سه بخشی که قابل امولسیون شدن در آب است.

4   Idro-gel Pava ترکیب پلی اورتان دو جزئی رنگ دانه دار در امولسیون آبی متناسب برای اتمام کاردک کشی

5   Idro-Pol Pava 70B ترکیب دو جزئی پلی اورتان در امولسیون آبی که مقاومت در برابر نور دارد (اشعه UV) و شاخص های زرد شدگی آن بسیار پایین است و حالت گچی و پودر شدگی نمی گیرد.

روش 3 : چرخه زرد شدگی کم

1 بتن (پایه)

2  Aggrappante Pava 100 ترکیب دو جزئی اپوکسی بدون حلال با قدرت خیسی بالا

3 Trico Decor Pava ترکیب اپوکسی سه بخشی که قابل امولسیون شدن در آب است.

4  Pavadecor U.V ترکیب اپوکسی دو جزئی رنگدانه دار متناسب برای اتمام کاردک کشی و با کمترین میزان زرد شدگی

5 Ultrapol “T” Pava ترکیب شفاف پلی اورتان دو جزئی

 

1 بتن (پایه)

2   Reform-A Pava ترکیب مایع دو جزئی اپوکسی در امولسیون آبی با قدرت خیسی بالا

3 Art-Stuc grosso ترکیب تک جزئی بر اساس پلیمرهای ترکیبی اصلاح شده بدون حلال با میکرو فیبر ها و با ترکیبات سیلیکا /  یا ترکیبات شامل کواتز  که طبق یک منحنی متناسب با دانه های بزرگ پخش شده اند.

کارآیی تضمین شده:

ضد گرد و غبار، ضد آب، مقاومت در برابر خراش خفیف، ضربات خفیف، قابل ضد عفونی.

جلوه ها:

کاردک کشی شده، حالت ابری، دارای مدل های براق و یا مات بر اساس جدول رنگ قابل تعیین

کاربردهای در نظر گرفته شده:

نمایشگاه ها، شوها، مغازه ها، مراکز تجاری، مراکز خرید، منازل، ادارات، بارها، کافه ها، رستوران ها، هتل ها، دیسکوها، نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و غیره.


Features: