542390225756f78888142d54f3d17e01_xl

رزین اپوکسی شفاف برای کف پودر اندود (پاوا فلور 0)

روش 1 : چرخه مبتنی بر آب

1 سیمان (پایه)

2 رزین اپوکسی شفاف پاواسافت برای کف پودر اندود – محصول دو جزئی اپوکسی برای رقیق سازی در آب (دو لایه)

روش 2: چرخه مبتنی بر آب 2

1 بتن (پایه)

2 Reform-A Pava رزین اپوکسی شفاف برای کف سازی پودر اندود شده – محصول دو جزئی اپوکسی در امولسیون آبی با ویژگی خشک شدن زیاد (دو لایه)

روش 3: روش 100 درصد جامد

1 بتن

2 Aggrappante Pava 100 رزین اپوکسی شفاف برای کف سازی پودر اندود – محصول اپوکسی دو جزئی بدون حلال با قدرت خیسی بالا

3 پاواگلس – محصول دو جزئی اپوکسی شفاف بدون حلال

روش 4 : چرخه مربوط به تولیدات با مقاومت بالا در برابر اشعه UV

1 بتن

2 Idro-Pol Pava 70B رزین اپوکسی شفاف برای کف سازی پودر اندود – تولید دو جزنی پلی اورتان در امولسیون آبی مقاومت بالایی در برابر اشعه UV با حداقل زرد شدگی و گچ پس دادن را ایجاد می کند.

 

کارایی های لازم:

ضد گرد و غبار بودن

جلوه ها:

ظاهر بتن تعمیر شده نباید با ظاهر بتن تعمیر نشده یکسان باشد مگر در بعضی از نقاط به علت غیرهمگن بودن ساختار تکیه گاه و پشتیبان اصلی.

استفاده های مربوطه:

کف سازی صنعتی، انبارها، کارگاه های آموزشی، گاراژها، پارکینگ های زیر زمینی و غیره.


Features: