رزین اپوکسی برای چوب

رزین اپوکسی برای چوب Aggrappante Pava 100 , Reform -A Pava 72 , Pavatekno 2 برای ایجاد تزریق و یا استحکام مواد چوبی استفاده می شوند تمامی این مواد بدون حلال هستند و بنابراین مناسب برای استفاده در محیط های داخلی و انبارهایی هستند که برای پردازش مواد غذایی استفاده می شوند همچنین برای محل های پزشکی و بهداشتی مناسب می باشند.
هم چنین این فرمولاسیون ها برای مقاصد خاص با همکاری دانشگاه پادوا و مرکز تحقیقاتی دپارتمان شیمی طبیعی دانشگاه Ca ‘ Foscari در ونیز ایجاد شده اند.
در این راستا مقاومت فشاری رزین اپوکسی برای چوب همانند مادول های ارتجاعی آن به روش مناسبی برای حفظ کارآمد خاصیت مواد چوبی (تیرکها، کف ها و غیره) ایجاد شده اند، حتی زمانی که به دلیل تنش های کششی خم می شود. در حقیقت اگر پوشش بیش از حد سفت و سخت و فرموله شده با مقاومت فشاری بالایی باشد، باعث ایجاد فشار فیزیکی در زمانی که مواد چوبی قابل انعطاف تر جایگذاری شود می شود و تحت فشار باری قرار می گیرد.
در مقابل کارایی که توسط رزین های ذکر شده ایجاد می شود تا حد زیادی تضمین شده است و بسیار کارآمد برای کاربردهای مربوطه است.
همچنین این رزین اپوکسی ها برای چوب، با حفظ امکان اقدام در ظرفیت نهایی رئولوژیکی (برای مثال با ضخیم کننده ها یا تیکسوتروپ ها) مطالعه شده اند، تا به بهترین ویسکوزیته نهایی بدون تاثیر بر مقاومت فشاری مطالعه شده اند.
به علاوه این عملیات با استفاده از تجهیزات مناسب (انژکتور فشار و غیره) اجازه رسیدن به غیرقابل نفوذترین مناطق ستون های چوبی برای ایجاد ترکیب همگن نهایی می دهد: سیستم های بسیار تیکسوتروپ (با ویسکوزیته بالا) حتی اگر با فشار بالا تزریق شوند، قادر به مسدود کردن بخش های غیر همگن مختلف موجود در مواد چوبی نیستند.