رزین های هنری

راه رفتن بر روی یک طبقه از برگ، خود را در یک دیوار از آب، خواب را تحت یک سقف ستاره … ما در حال خواب نیستیم ما می خواهیم خلاقیت خود را تحریک کنیم.

دکوراسیون داخلی با رزین های هنر.این چالش جدید است که Pava رزین گرفتار شده توسط بخش بازار بسیار خواستار و پیچیده است. یک منطقه است که این جستجو در یک محصول، علاوه بر کیفیت بالا و تضمین طول مدت، همچنین و به خصوص خلاقیت و تطبیق پذیری.

راه رفتن بر روی فرش برگ، چرا که در رزین هنری می تواند کوچک طبیعی عناصر، برگ، سنگ، صدف ترکیب … و یا مواد فن آوری، مانند عناصر حساس، فیبر نوری، چاپ عکاسی … و یا حتی ترکیب و گسترش این رنگدانه به ایجاد پرده های نقش دار و نقاشی بسیار شخصی است.

و با همان منطق آن را می توانید دیوار و سقف، شمارنده کانتر آشپزخانه عمومی یا محلی و عناصر مبلمان سه بعدی، بدون غفلت از حفاظت و دوام است که محصولات صمغی می تواند تضمین پوشش.