صنایع غذایی


Saordelmar Srl

 • مکان: campo san martino استان پادوا
 • نوع شناسی: پوشش چند لایه

Galbani Spa

 • مکان: Corteolona استان پاویا ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش ضخیم همتراز

Mensa Ospedale Silandro

 • مکان: (silandro (bz ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش طبیعی

Gourmet Italia Spa

 • مکان: (شهر borgo valsugana (tn در ایتالیا
 • نوع شناسی: رزینماله کشی شده

Serbatoio Cornaiano

 • مکان: شهر( cornaiano (bz در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش تایید شده برای تماس با غذا

Dal Colle Spa

 • مکان: colognola ai colli استان ورونای ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه

Sicas SA

 • مکان: Chiasso در سوییس
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه ای

Agriluce Srl

 • مکان: شهر borgoricco در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه ای

Sigel Ice-cream factory in Sicily

 • مکان: شهر مارسالا در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه ای

Ferrarelle Spa

 • مکان: شهر darfo boario terme در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه ای

Factory for fish processing

 • مکان: مارسالا در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه ای

Topan Alimentare

 • مکان: vedelago در استان ترویزو در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه ای

Supermarket

 • مکان: مرانو  در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه ای

Supermarket Amort

 • مکان: شهر مرانو در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش طبیعی

Kitchen at school for children

 • مکان: شهر بولزانو
 • نوع شناسی: چندلایه

ROAT Fish Products

 • مکان: شهر mezzolombardo ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش طبیعی

Supermarket POLI C+C

 • مکان: ترنتو
 • نوع شناسی: پوشش طبیعی

Supermarket POLI

 • مکان: شهر storo استان ترنتینو ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش طبیعی

PEPSI factory

 • مکان: (zero branco (tv در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش لایه نازک

Panificio Zorzi

 • مکان: (brentino belluno (bl در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش طبیعی

Pane & Dolci

 • مکان: Treviso
 • نوع شناسی:  پوشش چند لایه

Molino Quaglia Spa

 • مکان: (este (pd در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش همتراز شونده

Il Fornaio del Casale

 • مکان: (casale sul sile (tv در ایتالیا
 • نوع شناسی:  پوشش چند لایه

Frescolat Srl

 • مکان: (caerano san marco (tv در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چند لایه

Dal Colle Spa

 • مکان: ورونای ایتالیا
 • نوع شناسی: رزین ماله کشی شده

Supermarket Cash & Carry

 • مکان: (preganziol (tv ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه

Wellness CASCADE Kitchen

 • مکان: (campo tures (bz در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه

Canditfrucht factory

 • مکان: (barcellona pozzo di gotto (me در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش لایه نازک

Bistefani Spa

 • مکان: (villanova monferrato (al در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه

Bistefani Spa

 • مکان: (villanova monferrato (al در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش چندلایه

BAUER factory

 • مکان: ترنتو
 • نوع شناسی: پوشش طبیعی

   


Caldaro Aqueduct

 • مکان: (caldaro (bz در ایتالیا
 • نوع شناسی: پوشش داخل مخزن ها