قسمت دانلود

 

 

سیستم Art STUC- دستورالعمل ها، ظواهر و مراحل کاربرد

دانلود فایل: PAVA_campionario_artstuc_web.pdf


سیستم Trico VKF Pava- دستورالعمل ها، ظواهر و مراحل کاربردی

دانلود فایل: PAVA_campionario_TrikoVKF_web.pdf


سیستم سنگ خشک – دستورالعمل ها، رنگ ها و مراحل کاربردی

دانلود فایل: PAVA_campionario_drystone_web.pdf


دفترچه عکس محصولات تزئینی

دانلود فایل: Download Catalogue


برگ مربوط به بخش های تزئینی – PAVA ART

ما برای تولید کف پوش ها و پوشش هایمان به سادگی از طبیعت الهام گرفته ایم

دانلود فایل: Download Brochure


برگ مربوط به بخش تزئینی – PAVA BIO

کفپوش ها و پوشش های ساخته شده ما، برای احترام به طبیعت از خود طبیعت الهام گرفته اند.

دانلود فایل: Download Brochure


برگ مربوط به بخش صنعتی – PAVIND

دسته بندی های پوشش ها و کف ها

بیش از 35 سال تجربه ، تحقیق ، تولید و کیفیت برای برآورده کردن تمامی نیازهای شما.

دانلود فایل: Download Brochure


برگ فنی مربوط به بخش صنعتی

مزیت های فنی و نکات کاربردی

دانلود فایل: Download Brochure


برگ فنی مربوط به بخش صنعتی

برگه فنی مربوط به بخش صنعتی

دانلود فایل: Download Brochure


اطلاعات فضاهای پاکیزه و بهداشتی

اطلاعات فضاهای پاکیزه و بهداشتی

دانلود فایل: Download newsletter


اطلاعات پوشش های افقی نشانه گذاری شده

اطلاعات پوشش های افقی نشانه گذاری شده

دانلود فایل: Download newsletter


اطلاعات پوشش درونی و بیرونی برای مخازن

اطلاعات پوشش درونی و بیرونی برای مخازن – مورد تایید برای تماس با مواد غذایی

دانلود فایل: Download newsletter


اطلاعات دیوارهای صنعتی

اطلاعات دیوارهای صنعتی – پوشش های دیواری با مقاومت بالا

دانلود فایل: Download newsletter


اطلاعات پوشش استخرهای شنا

اطلاعات  استخرهای شنا

دانلود فایل: Download newsletter


اطلاعات پوشش های بیرونی

اطلاعات پوشش های مربوط به فضاهای بیرونی

دانلود فایل: Download newsletter


اطلاعات عایق ضد آب

اطلاعات عایق ضد آب – عایق شیمیایی در برابر رطوبت

دانلود فایل: Download newsletter


 

contactus