محصولات تعمیر بتن

اتصالات

محصولات تعمیر بتن

زمانی که محصولات تعمیر بتن پوششی رزین بر روی سطوح غیرپیوسته اعمال می شود، باید چندین اتصال در بتن یا سیمان شنی برای کاربردهای مختلف وجود داشته باشد. که می توانند چندین نوع باشند اما اساسا درزها استاتیک و دینامیک هستند.

باید از این مدل و انواع مختلف آگاهی داشته باشید، زیرا نقاط ضعیف پشتیبان به هر مقداری که وجود دارند قبل از این که رزین قرار داده شود باید حذف شوند.

دسته بندی انواع درزها

درزهای انقباضی

این نوع درزها پس از اینکه کف قالب گیری شود فورا به منظور جلوگيري از بروز تركهاي ناشي از جمع شدن بتن تعبيه مي‌شوند می شوند و زمانی که بتن به اصطلاح عمل آورده شود دیگر کاربردی ندارند. اینها در واقع فواصل استاتیک می باشند. از آنجایی که حفره ای منظم روی سطح با اندازه های مختلف از 3 در 3 میلی متر تا 5 در 5 میلی متر تشکیل می دهند، قابل تشخیص هستند.

درزه های ساخت و سازی

قالب گیری روزانه ی کف را محدود کرده و ضخامت کل قالب را شامل می شود. همانند بالایی ها، این ها نیز استتیک هستند مگر اینکه تصمیم گرفته شود که با گسترش درزه ها بر هم منطبق شوند؛ زمانی که بتن عمل آورده شود، دیگر کاربردی ندارند.

درزهای انبساطی

به طور كلي اين درزها براي تأمين امكان انقباض و انبساط ناشي از تغييرات درجه حرارت، به طوري كه در نقاط مختلف ساختمان ترك‌خوردگي و در مقاطع سازه تلاشهاي ثانوي زياد، ايجاد نشوند، تعبيه مي‌گردند. می توان آن ها را با اتصالات مکانیکی پوشش داد.

درزهای عایق گذاری

ایستادن یا ساختن المان های ساختاری را از کف بتن همچون ستون ها یا تجهیزات ماشینی را محدود می کند و در نزدیکی این درزها تردد وسایل سنگین یا حرکات عمومی و مارپیچ به علت بار خود ستون ها یا ابزار ماشینی که وجود دارند، مجاز نیست، می توان آن ها را با استفاده از درزگیر الاستومتری بست.

 

محصولات تعمیر بتن

پوسته ها

اتصالات

درزهایی که روی کف بوجود می آیند باید توسط یک برش دهنده ی خاص پس از این که پوشش اعمال شد، برش خورده با دقت تمیز و تا عمق آن مکیده شوند. درز مصنوعی با اندازه صحیح و در عمق مناسب قرار می گیرد. پس از آن درزها با استفاده از رزین Pavaflex یا Pavaflex/E پر می شود.

پوسته ها

قرار دهی پوسته خاص الاستیک Pavaflex

به طور میانگین اندازه 3 میلیمتر دارند و مناسب برای اتصال دهی دیوار و کف و حذف گوشه هایی است که در آن ها گرد و غبار ممکن است جمع شوند.